Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

ΟΡΙΣΜΟΣ

«Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Σ.Υ.Δ.) είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση−κατοικία του ατόμου με νοητική υστέρηση με την κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη . Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους. Παρέχονται οργανωμένα όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για ανεξάρτητη διαβίωση των φιλοξενούμενών τους όπως υγιεινή, ασφαλή άνετη διαμονή, σίτιση, συνεχή ιατρική φροντίδα, μέριμνα για ασφαλή μετάβαση και επιστροφή από το χώρο εργασίας τους κλπ.                            (ΚΥΑ Π36/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ 3394/2007- ΦΕΚ 74/Β/2007)

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαβιούντων και καθορίζονται από το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων και των αναγκών τους. Οι σκοποί είναι :

 • η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας των ικανοτήτων τους
 • η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος,
 • η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα
 • η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ενοίκων με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων,
 • η αποφυγή του ιδρυματισμού
 • η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
 • η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Α.με.Α για ανεξάρτητη διαβίωση ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους που πρέπει να είναι διαφορετικός από τον χώρο της απασχόλησης- εργασίας τους
 • η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και η παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη τους

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Χίου αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών της Ε.Γ.Α.Ν.Υ. για την δημιουργία μιας δομής που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες για μια αξιοπρεπή μόνιμη διαβίωση ατόμων με νοητική υστέρηση. Η φιλοσοφία μας διέπεται από τις αρχές της ασφάλειας, του σεβασμού και εξατομίκευσης. Στο οικοτροφείο διαμένουν 9 άτομα με νοητική στέρηση στα οποία παρέχεται το δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση, στον καλύτερο βαθμό, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στα πλαίσια της λειτουργίας της στέγης οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Βασικές ανάγκες: στέγαση, σίτιση, ατομική φροντίδα και υγιεινή
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη: συμβουλευτική ενοίκων και οικογένειας, ενίσχυση σχέσεων ανάμεσα στους διαμένοντες, ψυχολογική υποστήριξη
 • Κοινωνική εργασία: διευθέτηση-επίλυση ζητημάτων με υπηρεσίες, διασύνδεση με το οικογενειακό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη-ενδυνάμωση δεξιοτήτων: εργοθεραπευτικό ατομικό – ομαδικό πρόγραμμα
 • Εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση και ανεξαρτητοποίηση: εκπαίδευση σε κανόνες φροντίδας και καθαριότητας, διαχείριση χρόνου και χρημάτων, μαγειρική και ψώνια, ενασχόληση με την κηπουρική, εκμάθηση κανόνων ομαδικής διαβίωσης
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις: έξοδοι στην πόλη, περίπατοι και εκδρομές, γενέθλια και ονομαστικές εορτές, εθνικές επέτειοι, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στη Σ.Υ.Δ. παρέχουν τις υπηρεσίες οι κάτωθι ειδικότητες:

 • Ψυχολόγος
 • Κοινωνικός λειτουργός
 • Εργοθεραπευτής
 • Νοσηλευτής
 • Επιμελητής
 • Γραμματέας
 • Μάγειρας
 • Καθαρίστρια
 • Λογιστής

ΣΤΕΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Το 2016 στην προσπάθεια επέκτασης του αριθμού των φιλοξενουμένων , λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, ιδρύεται και Διαμέρισμα Προστατευμένης Διαβίωσης για 2 άτομα.

Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας στεγάζονται σε χώρο περίπου 600 τ.μ.

 • με κοινόχρηστη κουζίνα
 • χώρους βοηθητικού προσωπικού
 • ενιαίο καθιστικό
 • αίθουσα ψυχαγωγίας
 • τραπεζαρία

Κοινόχρηστος είναι και ο εξωτερικός χώρος που αποτελείται από κήπους οπωροφόρων και αίθριο αναψυχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι φιλοξενούμενοι γίνονται δεκτοί στην Σ.Υ.Δ. με την εξής διαδικασία:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή από τους κηδεμόνες του. Απαραίτητα επισυναπτόμενα με την αίτηση ένταξης, είναι η δικαστική συμπαράσταση και η πιστοποίηση αναπηρίας. Η αίτηση ένταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας.
 2. Έλεγχος της Αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων.
 3. Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από την Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα.
 4. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βασισμένη στην έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας για έγκριση ή απόρριψη του ενοίκου από την Σ.Υ.Δ.
 5. Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ένοικο και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ. Ακολουθεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του ενοίκου στην Σ.Υ.Δ.
 6. Κατά την περίοδο ένταξης του ενοίκου στην Σ.Υ.Δ. εφαρμόζεται ένα στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής.
 7. Επαναξιολόγηση του υποψηφίου και τελική έγκριση ένταξης στην Σ.Υ.Δ.
 8. Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Με το δικαστικό συμπαραστάτη, συνάπτεται συμφωνία ένταξης στη Σ.Υ.Δ., όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ενοίκων της δομής. Με το Συμβόλαιο ο ένοικος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή του.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ