ΕΣΠΑ

2007

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚ/ΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2012

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Υ.Δ. ΣΤΗ ΧΙΟ

 

2014

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Υ.Δ.

2015

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

2017

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ»