0 Items - 0,00
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) 25 ατόμων, σύμφωνα με την απόφαση 2194/19-12-2016 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χίου από την 1/3/2018.

Στη συγκεκριμένη δομή παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων, υπό την επίβλεψη άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, που συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση των αδυναμιών, όσο στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Σήμερα, η συνολική δυναμικότητα του Κ.Δ.Η.Φ. είναι στα 25 άτομα, εκ των οποίων τα 15 είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: <<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Η.Φ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ>> ΟΠΣ 5010578, του Άξονα Προτεραιότητας 2α <Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρωπίνου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση, κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων>> του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ>> 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες :

Α) Μεταφορά:

 • Μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδα

Β) Διατροφή:

 • Μεσημεριανό γεύμα, το οποίο παρασκευάζεται στο Φορέα.

Γ) Εκπαίδευση:

 • Πρόγραμμα Εργοθεραπείας που συμβαδίζει με τις ανάγκες του κάθε ωφελουμένου, με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα του
 • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινότητας
 • Εκμάθηση και ενδυνάμωση συμπεριφορών ατομικής υγιεινής και φροντίδας χώρων καθημερινής διαβίωσης
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας
 • Δημιουργική Απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
 • Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης
 • Χειροτεχνίας
 • Κηπουρικής
 • Ζωγραφικής

Δ) Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας

 • Εξατομικευμένη παροχή ατομικών και ομαδικών συνεδριών φυσικοθεραπείας με βάση τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου

Ε) Συνοδευτικές Υπηρεσίες

 • Την προσέγγιση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της Ομάδας Στόχου
 • Την ενίσχυση των ικανοτήτων και των ατομικών δεξιοτήτων
 • Την καλλιέργεια ομαδικού – συνεργατικού κλίματος
 • Τη διαχείριση και την επίλυση των διαφωνιών
 • Την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Την καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας
 • Την ενημέρωση και την καθοδήγηση των περιθαλπομένων και των οικογενειών τους, σχετικά με τις συναλλαγές τους με Δημόσιους Φορείς.
 • Την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα μέλη των οικογενειών των περιθαλπομένων.
 • Την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης-κατάρτιση ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων μέσω:
  • Εφαρμογής προγραμμάτων που αποσκοπούν στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας
  • Εφαρμογής προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξης δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια κοινωνικής συμπεριφοράς-κοινωνικοποίησης
  • Προγραμμάτων δράσεων ανάπτυξης συνεργασίας-καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος με την ομάδα και την ευρύτερη κοινότητα
  • Προγραμμάτων ενημέρωσης για κοινοτικές και κρατικές δράσεις που αφορούν στην ομάδα στόχο.

O σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας είναι η παροχή υπηρεσιών παραμονής και διημέρευσης ατόμων που πάσχουν από Nοητική Yστέρηση. Στο σκοπό λειτουργίας περιλαμβάνεται επιπλέον και η επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση καθώς και η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση στεγάζεται σε κτίριο 420 τ.μ. και αποτελείται από:

 • Αίθουσα αναψυχής – συγκεντρώσεων: Αποτελεί έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι κατάλληλος για την παροχή ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, ψυχοκινητικών, αθλητικών υπηρεσιών κλπ.
 • Χώρος εργοθεραπείας – απασχόλησης: Ο χώρος αυτός αποτελεί τμήμα της αίθουσας αναψυχής – συγκεντρώσεων, όπου παρέχονται υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ, τη συντήρηση πρακτικών γνώσεων, τη βελτίωση του επιπέδου αυτοεξυπηρέτησης και αυτοσυντήρησης, τη δημιουργική απασχόληση των φιλοξενούμενων από έμπειρους εργοθεραπευτές.
 • Χώρος άσκησης – φυσικοθεραπείας: Στο συγκεκριμένο χώρο παρέχονται ατομικές ή ομαδικές υπηρεσίες με σκοπό την άθληση, τη μυϊκή ενδυνάμωση καθώς και την αποβολή εντάσεων – εξάρσεων μέσω της άσκησης, που επιφέρει ψυχική ηρεμία και ανάταση της διάθεσης των ΑμεΑ.
 • Χώροι υγιεινής ΑμεΑ: με μπανιέρα, ντουζιέρα και 6 W.C.
 • Γραφείο Ιατρού: Πλήρως εξοπλισμένος χώρος σε ικανοποιητική απόσταση από την αίθουσα ψυχαγωγίας ούτως ώστε, οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ιατρό να μην παρεμποδίζονται από τυχόν οχλήσεις.
 • Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας: Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την αίθουσα ψυχαγωγίας – συγκεντρώσεων με άμεση οπτική επαφή. Στο συγκεκριμένο χώρο παρέχονται Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και λειτουργεί και σαν χώρος συνεντεύξεων.
 • Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης: Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην πλησιέστερη θέση σε κοντινή επαφή από το χώρο εισόδου του Κέντρου ούτως ώστε να είναι άμεση και ανεμπόδιστη η επικοινωνία των ΑμεΑ με αυτόν.
 • Χώρος ησυχαστηρίου: Στο συγκεκριμένο χώρο ο οποίος βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τουαλέτα ΑμεΑ, παρέχεται δυνατότητα ανάπαυσης – ηρεμίας σε φιλοξενούμενους που έχουν ανάγκη λόγω κόπωσης, συναισθηματικής εντάσεως που τυχόν τους διακατέχει, πάντα υπό την επίβλεψη εργαζόμενου – επιμελητή.
 • Παρασκευαστήριο προγεύματος: Παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και φυλάσσονται μερίδες γεύματος. Το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζεται στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας διαθέτει άρτια εξοπλισμένο χώρο μαγειρείου, ξενοδοχειακών προδιαγραφών, καθώς και ενιαίο χώρο τραπεζαρίας.
 • Θέρμανση – Ψύξη: Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα θέρμανσης – ψύξης, που καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους, εκτός του χώρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Προσωπικό

Στο Κ.Δ.Η.Φ. παρέχουν τις υπηρεσίες οι κάτωθι ειδικότητες:

 • Ψυχίατρος
 • Ψυχολόγος
 • Κοινωνικός λειτουργός
 • Εργοθεραπευτής
 • Μουσικοθεραπευτής
 • Χοροδιδάσκαλος
 • Νοσηλευτής
 • Άρρεν Μεταφορέας
 • Γραμματέας
 • Οδηγός
 • Συνοδός
 • Καθαρίστρια
 • Λογιστής

Οι φιλοξενούμενοι γίνονται δεκτοί στο Κ.Δ.Η.Φ. με την εξής διαδικασία:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή από τους κηδεμόνες του. Απαραίτητα επισυναπτόμενα με την αίτηση ένταξης, είναι η δικαστική συμπαράσταση και η πιστοποίηση αναπηρίας. Η αίτηση ένταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας.
 2. Έλεγχος της Αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων.
 3. Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από την Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα.
 4. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βασισμένη στην έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας για έγκριση ή απόρριψη του ωφελούμενου από το Κ.Δ.Η.Φ.
 5. Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ωφελούμενο και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ. Ακολουθεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του ενοίκου στο Κ.Δ.Η.Φ.
 6. Κατά την περίοδο ένταξης του ωφελούμενου στο Κ.Δ.Η.Φ. εφαρμόζεται ένα στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής.
 7. Επαναξιολόγηση του υποψηφίου και τελική έγκριση ένταξης στο Κ.Δ.Η.Φ.
 8. Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Με το δικαστικό συμπαραστάτη, συνάπτεται συμφωνία ένταξης στο Κ.Δ.Η.Φ., όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ωφελουμένων της δομής. Με το Συμβόλαιο ο ένοικος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή του.

Εισάγετε τη λέξη-κλειδί