Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Άννα Κώσταλου
Αντιπρόεδρος : Χριστίνα Σεράφη
Ταμίας : Μήνα Καμαράδου
Μέλος : Αγγελική Κοιλιάρη
Μέλος : Δημήτρης Κάβουρας