Ιστορικό

Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων (Ε.Γ.Α.Ν.Υ.) είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, ειδικώς αναγνωρισμένη, ΝΠΙΔ, η οποία παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση. Οι εγκαταστάσεις μας στεγάζονται σε πευκόφυτο οικόπεδο έκτασης 14.000 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΟΙΚΟΣ ΑΓΑΠΗΣ», συμφερόντων Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Βασικοί σταθμοί

2004

 • Ίδρυση Ε.Γ.Α.Ν.Υ. από γονείς μέσα από την αγωνία τους για την ανυπαρξία μιας δομής στον τομέα της Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για νέους άνω των 18 ετών με νοητική υστέρηση. Ξεκίνησε άμεσα η αναζήτηση του χώρου που θα μας φιλοξενήσει.
 • Παραχώρηση του κτηρίου στο Νεοχώρι από το ίδρυμα «Οίκος Αγάπης» και τον Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ΔΙΟΝΥΣΕΙΟ.

2005

 • Εκστρατεία εξεύρευσης πόρων για την διαμόρφωση και επισκευή του χώρου.
 • Μαραθώνιος εξεύρευσης δωρητών στα τοπικά Μ.Μ.Ε.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με προσωπικές επιστολές σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες για προσφορά υλικών ή χρημάτων.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες-συνεστιάσεις) με σκοπό την εξεύρευση πόρων.

2006

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του χώρου και προσπάθεια ένταξης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας.
 • Προσωπικές επισκέψεις σε Υπουργό και Γενικό Γραμματέα, με τη μεσολάβηση του Μητροπολίτη Διονύσειου.

2007

 • Έκδοση άδειας λειτουργίας και ίδρυση του «Διονυσίειου Οικοτροφείου» με γνώμονα τον νόμο 3394/2007. Ο συγκεκριμένος νόμος όριζε για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία τον όρο ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ και τον όρο ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.
 • Υλοποίηση χρηματοδοτούμενου έργου από Ε.Κ.Τ. και το Υπουργείο Απασχόλησης για εκπαίδευση προσωπικού.

2008

 • Μερική λειτουργία της δομής με τη χρηματοδότηση των γονέων.

2009

 • Συνέχεια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου από Ε.Κ.Τ. και το Υπουργείο Απασχόλησης για εκπαίδευση προσωπικού.

2010

 • Έναρξη διαδικασιών πιστοποίησης για κατάθεση πρότασης σε Ε.Ε.
 • Ωρίμανση της πρότασης.

2011

 • Συνέχεια δοκιμαστικής λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. και εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού.

2012

 • Το Υπουργείο Υγείας συγχρηματοδοτεί με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ. Χίου – Οικοτροφείο για πρώτη φορά 365 ημέρες το χρόνο με 24ωρη λειτουργία.

2013

 • Εξασφαλίζεται η ανακατασκευή και ο εξοπλισμός του κτηρίου με πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

2014

 • Επέκταση του προγράμματος χρηματοδότησης Σ.Υ.Δ. – Οικοτροφείο με την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

2015

 • Προετοιμασία για έκδοση αδείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.).

2016

 • Ίδρυση και λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμέρισμα.
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας για τη δομή με τίτλο «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας». Ξεκινούν οι διαδικασίες για ένταξη στο Ε.Π. 2014-2020.

2017

 • Σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή υπηρεσιών φροντίδας στη Σ.Υ.Δ..
 • Ένταξη Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

2018

 • Έναρξη λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. Χίου.