Επίσκεψη στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

Παίξαμε και παραλάβαμε και πλαστικά καπάκια από τους μαθητές, οι οποίοι χάρηκαν ιδιαιτέρως με την παρουσία μας.